Wat is een bedrijfskrediet voor ondernemingen?

krediet voor bedrijven

Als ondernemer wil je groeien. Daar werk je iedere dag hard voor en daarom probeer je een goede inschatting te maken van je verwachte omzet en bijbehorende kosten. Maar als ondernemer moet je ook rekening houden met verrassingen. Soms krijg je te maken met onverwachte kosten en soms met onverwachte kansen: in beiden gevallen kan zakelijk krediet voor bedrijven oplossing bieden.

krediet voor bedrijven

Kenmerken een krediet voor bedrijven

Bedrijfskredieten zijn in steeds grotere mate flexibel aan te vragen. Je kunt zelf bepalen hoe hoog je krediet is en hoeveel je opneemt. Bij een lening werkt dit uiteraard anders want dan krijg je in een keer het totale bedrag op je rekening gestort en dit bedrag moet aan het einde van de looptijd van de lening ook weer volledig terugbetaald zijn, inclusief rente.

Voordelen een krediet voor bedrijven

Een daarmee samenhangend volgend voordeel van een bedrijfskrediet is de continuïteit in de financiering. Je hoeft niet telkens een nieuwe lening af te sluiten als je door wilt groeien. Zeker tijdens de start (en de eerstvolgende jaren) van je bedrijf kan dit voor duidelijkheid zorgen. Een bekend voorbeeld is een zakelijke klant die jouw factuur nog niet heeft betaald, maar ondertussen word jij wel geacht je personeel uit te betalen. In zo’n geval kan een zakelijk krediet een oplossing zijn.

Nadelen een krediet voor bedrijven

De flexibiliteit van deze financiering brengt uiteraard ook een hoger rentepercentage met zich mee. De rente is vaak variabel, waardoor je kosten nog eens extra kunnen stijgen. Flexibiliteit kan ook betekenen dat er praktisch weinig wordt afgelost, wat niet per se een probleem hoeft te zijn maar wel voor extra kosten kan zorgen.

Bedrijfskrediet via factoring

Soms kunnen financiers een moeilijke inschatting maken van jouw business case. Daarnaast kan het natuurlijk ook zijn dat je als klein bedrijf (nog) niet in aanmerking komt voor een bedrijfskrediet. Dan kan factoring een uitkomst zijn. Factoring werkt in feite als een bedrijfskrediet maar dan op basis van de uitstaande, onbetaalde facturen. Omdat de kans groot is dat jouw debiteur uiteindelijk toch netjes betaalt, zijn de factoringkosten vaak lager.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *