Bedrijf verkopen? Laat altijd een waardebepaling uitvoeren

  • door
Waarde bedrijf bepalen

Wanneer je je bedrijf gaat verkopen, dan komt er veel op je af. Dat is ook geheel logisch, als je je beseft dat van het verkoopresultaat veel af hangt. Deze verkoop bepaalt namelijk toch voor een groot deel hoe jij er straks voorstaat op financieel gebied. Als je je bedrijf verkoopt, ga je in principe eerst door de fasen van oriëntatie en voorbereiding. Daarna is het zaak de waarde van je bedrijf te bepalen. Alleen al om het feit dat je met een waardebepalingsrapport beslagen ten ijs komt bij latere onderhandelingen is dit belangrijk. Grofweg kun je stellen dat er twee belangrijke manieren zijn om de waarde van je bedrijf te bepalen. Hieronder beschreven we beide manieren in het kort.

Op basis van de boekwaarde

Als je een waardebepaling laat uitvoeren op basis van de boekwaarde, dan kijkt een financieel specialist louter naar de geboekte resultaten in het heden en uit het verleden. De boekwaarde en winsten (of verliezen) zijn daarbij toonaangevend. Je zou ook kunnen stellen dat de intrinsieke waarde van je bedrijf zo nauwkeurig mogelijk wordt ingeschat. 

Waarde bedrijf bepalen

Op basis van de marktwaarde

Wanneer je gebaseerd op de marktwaarde een waardebepaling uit laat voeren, dan zul je merken dat jouw deskundige weliswaar het heden als uitgangspunt neemt, maar dat de aandacht veelvuldig op de toekomst ligt. Er wordt zorgvuldig inzicht verschaft in wat de waardestuwers van je bedrijf zijn. Hier kunnen vele aspecten onder vallen. Denk daarbij aan het opgebouwde personeelsbestand, de risico’s en kansen die een markt biedt, het verdienmodel en de bestendigheid daarvan en de verhouding tussen je bedrijf en klanten en leveranciers. Je merkt het al; het zijn allemaal facetten die van invloed zijn op de resultaten die je in de toekomst van het bedrijf mag verwachten.